Thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đẩy mạnh với  nhiều hình thức, góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý (TGPL). Kết quả năm 2020 (từ 01/01 – 31/10/2020) đã có 43 vụ việc trợ giúp pháp lý được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận theo hướng người bị buộc tội nhận mức án thấp hơn so với đề nghị của VKS nhân dân, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về trợ giúp pháp lý

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khá khiêm tốn. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới Hội đồng phối hợp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giải thích để đưa pháp luật đến với người nghèo, những người thuộc nhóm yếu thế để họ được thụ hưởng giá trị tiến bộ mà pháp luật mang lại.

Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh cần đảm bảo 100% đối tượng được trợ giúp pháp lý đều được giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý

Ông Mai Lương Khôi, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng TW, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, trợ giúp pháp lý là chính sách nhân văn, ý nghĩa của Đảng và Nhà nước quan tâm dành cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công dân. Vì vậy, để hoạt động trợ giúp pháp lý đến với người dân rất cần sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành TW, địa phương, đặc biệt là sự chủ động tích cực của các thành viên trong Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

T/h: Lê Đại