Ban Quản lý Công viên địa chất  toàn cầu Đắk Nông đã đến các điểm tham quan, trải nghiệm một số điểm trên tuyến du lịch như: vỉa đá trầm tích dọc bờ sông Serepok, vườn xoài canh tác hữu cơ, trình diễn dệt thổ cẩm và không gian trưng bày một số sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Thái…

Khảo sát tại vỉa đá trầm tích dọc bờ sông Serepok
 
Thăm vườn xoài canh tác hữu cơ
 
Trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống dân tộc Thái
 

Xã Ea Pô là một trong những địa điểm thuộc tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông với những loại hình du lịch đa dạng về con người, thiên nhiên, văn hóa… Mô hình du lịch cộng đồng này hứa hẹn mang lại hiệu quả thiết thực, giúp bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

T/h: Tùng Nhi