Tại Đồn Biên phòng Đăk Đam và Đồn Biên phòng Tuy Đức, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu, tham mưu huấn luyện; Công tác Đảng, công tác Chính trị; Trinh sát; Phòng chống ma túy và tội phạm; công tác Hậu cần; Kỹ thuật. Kiểm tra hệ thống các văn kiện, sổ sách theo từng chuyên ngành, kiểm tra thực hành xử lý các tình huống tác chiến, công tác sẵn sàng chiến đấu; các nội dung điều lệnh đội ngũ, cách sử dụng các loại vũ khí trang bị, kỹ thuật...

Kiểm tra bắn đạn thật
 

Kiểm tra kỹ năng sử dụng súng đại liên K53

Kết thúc kiểm tra ở đơn vị cơ sở, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông và tất cả các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh để thông báo, đánh giá kết quả kiểm tra tại hai đơn vị, Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể, Ban Chỉ huy hai đồn biên phòng đã quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch bảo vệ biên giới của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019. Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề về liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia phía đối diện. 

Đại tá Phạm Xuân Diệu đánh giá kết quả kiểm tra

Kiểm tra hệ thống các văn kiện Công tác Đảng, công tác Chính trị

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, đồn biên phòng Đắk Đam và Tuy Đức thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới và Chỉ thị số 01 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai tốt việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới và mô hình “Tiết học vùng biên”; “Con nuôi đồn biên phòng”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn về công tác hậu cần của cấp trên; thực hiện tốt công tác bảo đảm Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra chung cả hai đơn vị đều đạt loại khá.

Kiểm tra thể lực

Thực hành kiểm tra thao tác khẩu đội cối 60mm

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Đồn Biên phòng Đăk Đam, Tuy Đức tăng cường bám nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là hoạt động mua bán động vật rừng, khai thác, vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép. Tổ chức, thực hiện nghiêm và hoàn thành nội dung huấn luyện nghiệp vụ năm 2019. Rà soát, bổ sung, xây dựng, phê chuẩn đúng, đủ thống nhất văn kiện tác chiến, tổ chức phổ biến, luyện tập các kế hoạch đã được phê chuẩn, tiếp tục triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng đơn vị năm 2019.

Tin, ảnh:  Văn Hoàn