Thứ tư 20-11-2019 GIỚI THIỆU | QUẢNG CÁO

Kiên định con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

15:16 | 08/11/2018

Cách đây 101 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi. Đây là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.