Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III đã xem xét thảo luận và thông qua 73 Nghị quyết. Trong đó có 71 Nghị quyết chuyên đề và 2 Nghị quyết về công tác cán bộ. Riêng đối với Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020, các đại biểu đã thống nhất điều chỉnh bổ sung với tổng số tiền trên 79 tỷ đồng. Trong đó, nguồn sử dụng đất cấp tỉnh sẽ điều chỉnh tăng, giảm nội bộ đối với 6 dự án sử dụng đất với kinh phí 29 tỷ đồng; Đối với nguồn xổ số kiến thiết điều chỉnh giảm nội bộ 1,3 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương tiến hành điều chỉnh nội bộ trên 48,7 tỷ đồng. Các đại biểu cũng thống nhất điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 với tổng số tiền trên 85 tỷ đồng.  

UVTVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải giải trình một số vấn đề liên quan đến ý kiến của các đại biểu

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết 
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với HDND tỉnh, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Các đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh. Thường trực HĐND  tỉnh, các Ban  HĐND tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua. 

 

 UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương thực hiện nghiêm các Nghị quyết  đã được thông qua

 

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Ngọc Anh, Võ Văn Hùm và Đoàn Văn Quỳnh do chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Nhân Bản - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;  bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc sở Nội vụ;  bà Phạm Thị Trà My - Chánh thanh tra tỉnh;  ông Nguyễn Công Tự - Giám đốc Sở lao động, thương binh và Xã hội và ông Phan Anh Tuấn - Giám đốc Sở xây dựng. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

                                                                                                                                                                 

   T/h: Lê Đại