Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã đặt các câu hỏi liên quan đến ngành tư pháp. Đó là công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân còn hình thức. Việc người dân khi xin phép xây dựng phải đóng thuế cho nhà thầu có đúng quy định của pháp luật hay không? Một thực tế mà các đại biểu cũng đã đề nghị ngành tư pháp làm rõ là một số Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa đi vào cuộc sống. Vậy nguyên nhân là do các Nghị quyết còn thiếu tính thực tiễn hay cơ quan soạn thảo tham mưu xây dựng Nghị quyết chưa hiệu quả?

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Hiếu khẳng định, việc tuyên truyền pháp luật cho người dân luôn được quan tâm với nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp, lồng ghép qua các cuộc họp tại cơ sở. Đối với việc người dân phải đóng thuế xây dựng cho nhà thầu khi xin giấy phép xây dựng, người đứng đầu ngành tư pháp cho biết, một số nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật còn chưa phù hợp, ngành tiếp thu và kiểm tra để tham mưu thực hiện trong thời gian tới. Đối với việc một số Nghị quyết HĐND ban hành nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống là do một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thiếu nguồn lực trong triển khai Nghị quyết.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Hiếu trả lời các chất vấn của đại biểu
 

Trả lời chất vấn của các đại biểu về lĩnh vực thông tin truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Văn Nam đã nêu các giải pháp về công tác phối hợp, quản lý cơ sở hạ tầng thông tin. Đối với tình trạng trong hoạt động báo chí còn xảy ra tình trạng đăng tin giật gân, chỉ nêu hiện tượng, không đi sâu phân tích vấn đề nên dư luận có cách nhìn phiến diện, không khách quan, ông Nam cho biết, hầu hết đây là những cơ quan báo chí Trung ương, không thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Trước tình trạng hệ thống truyền thanh cơ sở xuống cấp, nhiều nơi không tiếp sóng được, cán bộ chuyên môn không phù hợp, chế độ phụ cấp không đảm bảo, ông Trần Văn Nam cho rằng cùng với ngành chức năng quản lý thì các huyện cần quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và thực hiện các giải pháp phù hợp để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền.  

Công tác quản lý lĩnh vực thông tin và truyền tông được Giám đốc Sở TT và TT Trần Văn Nam giải trình tại kỳ họp
 

Phát biểu giải trình tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tiếp thu các ý kiến thảo luận, chất vấn của các đại biểu. Quyết tâm của tỉnh là phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các chỉ tiêu của năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành rà soát tổng thể các chỉ tiêu của đơn vị, nhất là các mặt yếu kém để từ đó có giải pháp khai thác hết tiềm năng lợi thế, dư địa tăng trưởng. Cần chấn chỉnh tư tưởng sợ trách nhiệm khi triển khai các dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với công tác thu ngân sách Nhà nước, cần khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu thuế  hiệu quả để đạt được mục tiêu của Tỉnh ủy trong năm 2020 là 3.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tiếp thu và giải trình các ý kiến của đại biểu về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
 

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la của huyện Đắk Mil và xã Cư K’nia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô.

Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư, cập nhật điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng tại Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh và điều chỉnh quy mô dự án Hồ chứa nước Đắk N’Ting, huyện Đắk Glong trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nghị quyết ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn khẳng định, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương. Do đó, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Kết quả Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

 

T/h: Bảo Ngọc – Ngô Lan - Văn Thắng