Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh
 

Tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn ghi nhận những tồn tại, yếu kém và thẳng thắn chỉ rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, của các ngành, địa phương trong việc điều hành, triển khai các nhiệm vụ. Việc quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, dân cư là một trong những yếu kém kéo dài qua nhiều năm. Nội dung này đã quyết tâm khắc phục và đã có những hiệu quả ban đầu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân tích làm rõ một số vấn đề như phát triển thủy điện ảnh hưởng đến du lịch; công tác quản lý đô thị, quản lý giao thông; phát triển nông nghiệp thiếu bền vững; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển; thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính. Đối với nội dung được các đại biểu HĐND thảo luận nhiều là tinh giản biên chế, nhất là ở ngành giáo dục và y tế, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin cụ thể về chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, cùng với từng bước tháo gỡ khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực của ngành y tế, giáo dục, UBND tỉnh đã và sẽ có nhiều động thái để triển khai đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đối với nội dung trả lời chất vấn của ngành thanh tra và công an, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nội dung trả lời của các ngành. Đồng thời khẳng định, hiện Đắk Nông tiếp tục đấu tranh, bóc gỡ tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn nông thôn. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ thực trạng đội ngũ làm công tác khoa học còn yếu kém, các đề tài chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đáng kể. Việc xây dựng thông tin chỉ dẫn địa lý, thương hiệu hàng hóa còn chậm, thiếu sự vào cuộc quyết liệt, thiếu sự hỗ trợ của các nhà khoa học. Những hạn chế này trong quá trình điều hành, chỉ đạo, UBND tỉnh sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Đánh giá về chất lượng thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Nội dung các đại biểu chất vấn phù hợp, rõ ràng. Về nội dung trả lời chất vấn của các ngành, bên cạnh một số câu hỏi chưa  được trả lời sát, thì hầu hết các ngành được chất vấn tại kỳ họp thứ 8 cũng đã làm rõ vai trò trách nhiệm của ngành mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là có sự cam kết về khắc phục những tồn tại và phương hướng xử lý thời gian tới.

Biểu quyết thông qua 16 nghị quyết 
 

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kế trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới nước tiên tiến, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ – HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết sát nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết phê duyệt tổng số lượt người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế các hội có tính chất đặc thù năm 2019 của tỉnh; Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Nghị quyết kết quả, giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương giai đoạn 2016 – 2021.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn kết luận kỳ họp 
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lê Diễn nhấn mạnh, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 8 với nhiều nội dung quan trọng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp gồm:

Tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của HĐND tỉnh tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp; Đẩy mạnh các biện pháp thu hút đầu tư hiệu quả các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương; Khuyến khích, quảng bá, thu hút để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng...Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi tiêu tài chính ngân sách đảm bảo hiệu quả. Phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa toàn diện ở các cấp học, nhất là giáo dục mầm non, giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tấn công, trấn áp tội phạm không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội. 

Trước đó, Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung do nhận nhiệm vụ mới bằng hình thức biểu quyết. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Huy do chuyển công tác bằng hình thức biểu quyết. Thống nhất cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đỗ Bích Huy bằng hình thức biểu quyết./.

 Bảo Ngọc – Phan Đông - Văn Thắng