Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và kế hoạch, giải pháp năm 2020; xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB MTTQ VN tỉnh, TAND và Viện KSND tỉnh. Đánh giá tại kỳ họp cho thấy, năm 2019, Đắk Nông đặt ra 16 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có 12 nhóm chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, 4 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Một số nhóm chỉ tiêu đạt và vượt gồm: thu ngân sách ước đạt 2.600 tỷ đồng; số lao động được tạo việc làm mới và tăng thêm đạt gần 18.300 người; tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 63,5%; tỷ lệ giảm nghèo chung ước đạt 3%... . 04 nhóm chỉ tiêu không đạt gồm: tăng trưởng kinh tế; GRDP bình quân đầu người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; môi trường.

Đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
 

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, làm rõ nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra nhiều cam kết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực được phân công. Trong đó, giải trình của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm rõ những thắc mắc của đại biểu trước tình trạng khai thác, đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh du lịch của một số hộ gia đình tại khu du lịch Tà Đùng. Chất vấn của các đại biểu về tình trạng xuống cấp của một số tuyến tỉnh lộ; về hành vi lấn chiếm, xây dựng trên đất thuộc hành lang giao thông; về kiểm soát, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải… cũng đã được lãnh đạo Sở Giao thông vận tải giải trình tại kỳ họp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lưu Văn Trung trả lời chất vấn các đại biểu
 

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nhận trách nhiệm trước những tồn tại, bất cập chưa được giải quyết dứt điểm như: vẫn còn xảy ra tình trạng phá rừng; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư chậm; vẫn còn tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tình hình khai thác cát trái phép tại Krông Nô để lại nhiều hệ lụy và gây bức xúc trong nhân dân... Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn, chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Tuy nhiên, đối với những dự án “treo”, thực hiện không đúng mục đích và thời gian như đã cam kết, hay vi phạm quy định về đầu tư, đất đai, môi trường… thì tỉnh có biện pháp xử lý, kiên quyết thu hồi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nhận trách nhiệm trước những tồn tại, bất cập chưa được giải quyết dứt điểm
 

Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 22 Nghị quyết. Trong đó có một số Nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2020; Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020; Ban hành Quy định về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020; Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2020 – 2021.....

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông K’Thanh, do chuyển công tác. Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Y’Quang B’Krông-Bí thư Huyện ủy Đắk Glong. Biểu quyết miễn nhiệm 07 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ hưu và chuyển công tác. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa III đối với các ông: Lê Ngọc Quang - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Thị - Giám đốc Sở Công thương; Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Trung Hiếu -  Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu bổ sung tại kỳ họp 
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Sau kỳ họp này, UBND tỉnh cần phải đề ra các giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho các ngành, địa phương, nỗ lực hơn nữa nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, chống thất thu thuế; tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư, giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu UBND tỉnh, các ngành chức năng sớm triển khai các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp

 

T/h: Ngô Lan - Bảo Ngọc - Xuân Hạnh