Trong năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 03 tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông, Bình Phước đã thực hiện có hiệu quả công tác hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới, địa bàn tiếp giáp, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới, địa bàn tiêp giáp. Các cơ quan chức năng Tham mưu, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm ba tỉnh thường xuyên thông báo, trao đối tình hình có liên quan trên khu vực biên giới, nội địa, đồng thời tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới, địa bàn tiếp giáp đã ký kết, thường xuyên chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp giáp thực hiện các nội dung đã hiệp đồng.

Lãnh đạo BĐBP 3 tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông, Bình Phước ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2021 
 

Các Đồn Biên phòng Nậm Na (Đắk Nông) và Yok Đôn (Đắk Lắk); Bu Cháp (Đắk Nông) và Đắk Bô (Bình Phước) đã thực hiện tốt nội dung hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp giữa các Đồn tiếp giáp và triển khai thực hiện nghiêm túc. Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện quy chế phối hợp thời gian qua. Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2021. Theo đó, năm 2021 BĐBP 03 tỉnh nắm chắc tình hình ngoại biên; tập trung nắm tình hình trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hàng tháng duy trì chế độ thông báo, trao đổi tình hình cho nhau bằng văn bản, khi có tình hình phức tạp, đột xuất thì báo cáo kịp thời cho nhau và phối hợp bảo vệ biên giới. Các Đồn biên phòng tiếp giáp thống nhất xây dựng kế hoạch bố trí, sử dụng lực lượng hoạt động ở khu vực tiếp giáp. Quy định cụ thế địa điểm, thời gian giao ban hàng tháng và thống nhất ký tín, ám hiệu trong hoạt động tuần tra, mật phục ở khu vực tiếp giáp./.

T/h: Văn Hoàn - Quang Thạo