Qua rà soát, hiện có 177 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó thí sinh dân tộc thiểu số có trên 70%. Vì vậy, để các thí sinh có thêm điều kiện đi lại, ăn ở trong thời gian dự thi, huyện Đắk Glong đã có văn bản trình UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu vùng 3 và thôn, buôn, làng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh học sinh nhằm phổ biến quy chế, tìm hiểu nhu cầu cần giúp đỡ trong các ngày thi để có hướng hỗ trợ kịp thời.

 

Hoàng Duyên