Thăm, chúc mừng Sở Thông tin-Truyền thông
 

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã biểu dương các cơ quan báo chí, truyền thông trong thời gian qua đã nỗ lực thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao đội ngũ quản lý công tác báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển toàn diện các mặt đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

Thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn trong thời gian tới đội ngũ những người làm báo và quản lý công tác báo chí không ngừng đổi mới, tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tạo ra nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh sâu rộng, toàn diện trên các mặt đời sống xã hội, góp phần đưa hoạt động báo chí của tỉnh ngày càng phát triển, theo kịp xu hướng báo chí hiện nay, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.


Chúc mừng Báo Đắk Nông 

Chúc mừng phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Đắk Nông

Chúc mừng phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Đắk Nông
 
Chúc mừng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông

 

 

T/h: Minh Trí - KMuôi