Lãnh đạo tỉnh đã chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đón một mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng thời, khẳng định sự đóng góp quan trọng của các vị chức sắc, tín đồ đạo Phật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh và mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

 PCT UBND tỉnh Cao Huy chúc mừng các vị chức sắc, các tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Phật giáo tính trong thời gian qua. Ban Trị sự cam kết tiếp tục vận động các tăng ni, phật tử giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo” vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hoàng Duyên