Thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông
 

Đến thăm và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông và Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chúc mừng cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên nhân ngày truyền thông và mong muốn các đơn vị cần tiếp tục cố gắng, phát huy những thành quả đạt được, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông
 

Đến thăm cán bộ, công nhân viên Sở Giáo dục và đào tạo, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, sở cần tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt và xây dựng phương án để tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động giáo dục phù hợp, vừa bảo đảm tiến độ đề ra vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chia sẻ, động viên và mong muốn ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh dịch covid -19 diễn biến phức tạp
 
 

T/h: Hải Thanh