Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn

 

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 964/QĐ-TTg, ngày 7/7/2020.

Quy hoạch được triển khai thực hiện nhằm cụ thể hoá quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch vùng cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư.

Lập quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 3 trụ cột lấy công nghiệp là động lực phát triển, gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Sau khi nghe các chuyên gia tư vấn trình bày 9 báo cáo, tham luận quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu dự hội nghị đã có nhiều ý kiến góp ý với đơn vị tư vấn đặc biệt là các số liệu thống kê đầu kỳ chênh lệch rất nhiều so với số liệu thực tế, đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các sở, ngành, địa phương cập nhật, bổ sung.

Các đại biểu cũng đề nghị đơn vị tư vấn bám sát vào tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trong việc lập quy hoạch; chú trọng quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa cộng đồng, xây dựng giữ gìn di sản của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; …

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các huyện, thành phố sớm tổ chức hội thảo để có sự kết nối giữa địa phương, sở chuyên ngành với đơn vị tư vấn
 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại; là căn cứ để hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển trong thời kỳ 10 năm và tầm nhìn đến 30 năm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông phải đúng chuẩn và có chất lượng
 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, lập quy hoạch Đắk Nông phải tuân thủ đúng chuẩn và chất lượng. Để làm được điều này, việc lập quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, tạo sự khác biệt, đột phá trong tương lai. Lập quy hoạch phải phản ánh đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh; đánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác với các địa phương. Từ đây, phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh Đắk Nông là cửa ngõ Tây Nguyên, kết nối vùng Tây Nguyên với Đông Nam Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất, tiến độ nhất và nội dung chất lượng tốt nhất. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với thời gian hoàn thành cho các sở, ngành, huyện, thành phố. Đơn vị nào để xảy ra chậm trễ trong vấn đề lập quy hoạch phải kiểm điểm trách nhiệm. Sở chuyên ngành, địa phương không phó mặc cho đơn vị tư vấn trong vấn đề lập quy hoạch.

T/h: Lê Đại – Xuân Hạnh