Các Quyết định được công bố gồm: Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường; Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với ông Y Long Niê cho đến khi nghỉ hưu; Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp đối với ông Nguyễn Quang Tứ; Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp đối với ông Nguyễn Thiện Ánh; Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp đối với ông Hồ Sỹ Điệp; Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp đối với ông Nguyễn Thái Vượng; Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhận Quyết định của UBND tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lần này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lần này tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc lãnh đạo, điều hành, quản lý cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

         T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng