Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN
  
RGL sẽ cho phép hoạt động đi lại biên giới dành cho mục đích kinh doanh thiết yếu và chính thống giữa hai nước. Những người đủ điều kiện đi lại biên giới sẽ phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và y tế công cộng phổ biến hiện nay được hai quốc gia láng giếng thống nhất, trong đó có xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerase (PCR). Nhóm đối tượng này cũng phải đệ trình lịch trình được kiểm soát và tuân thủ hành trình được kiểm soát này trong suốt quá trình đi lại tại quốc gia tiếp nhận.

PCA sẽ cho phép cư dân Singapore và Malaysia, những người được cấp thẻ nhập cư dài hạn cho mục đích kinh doanh và làm việc ở quốc gia khác, vào quốc gia đó để làm việc. Quy định này cũng cho phép sau ít nhất ba tháng liên tiếp làm việc, những người này có thể về nước nghỉ phép ngắn hạn và sau đó tiếp tục cần trở lại nước nhập cảnh làm việc trong ít nhất ba tháng liên tiếp. Nhóm người này cũng phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và y tế công cộng phổ biến của cả hai nước.

Theo nội dung bản thông báo, hai nước đang hướng mục tiêu triển khai RGL và PCA vào ngày 10/8 tới trong khi tiếp tục tham vấn để hoàn thiện Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) cho hai sáng kiến trên.

Để tạo điều kiện cho việc đi lại xuyên biên giới, Chính phủ Malaysia và Singapore cũng đồng ý sẽ công bố các yêu cầu, quy trình y tế và quy trình nộp đơn xin nhập cảnh vào Malaysia và Singapore trong thời gian 10 ngày trước khi thực hiện RGL và PCA.

Hai quốc gia Đông Nam Á láng giềng cũng đã nhất trí thúc đẩy các chương trình phù hợp khác cho mục đích đi lại qua biên giới, trong đó có chương trình qua lại biên giới hàng ngày cho mục đích làm việc.
 
Nguồn TTXVN