Qua thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm học thêm, thu chi các khoản đầu năm học 2018-2019 tại 29 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh cho thấy, các đơn vị này đã thực hiện đúng các văn bản quy định hiện hành về việc dạy thêm học thêm và thu chi các khoản; cập nhật và chấp hành nghiêm túc về việc thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, công tác quản lý dạy thêm, học thêm tại Trường THPT Chu Văn An (TX Gia Nghĩa), THPT Phan Bội Châu và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Cư Jút) chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng giáo viên tham gia dạy thêm soạn giáo án gộp theo tuần, tháng; giáo án cũng không ghi rõ lớp dạy, tiết dạy, ngày dạy. Ngoài ra, một số trường: THCS Nguyễn Du (huyện Tuy Đức); Mầm non Hoa hồng và Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Đắk G’long) chưa kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện đúng quy định hiện hành về dạy thêm học thêm và thu chi các khoản.

Vỹ Phượng