Các biện pháp cưỡng chế được ngành thuế tỉnh áp dụng để thu hồi nợ đọng là: Trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, thu hồi giấy phép… Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đồng thời làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ngành Thuế Đăk Nông đã thực hiện hiệu quả Đề án hiện đại hóa quản lý thuế, nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử… Đến nay, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đã áp dụng nộp thuế điện tử.

Tin, ảnh: Minh Trí, KMuôi