Năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính-NSNN, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tính đến hết 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so dự toán. Công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực, với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm. Kết quả, bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6%GDP thực hiện, dự toán 3,7%GDP. Công tác quản lý nợ công có tiến bộ, ước tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 61%GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52%GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7%GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép. Năm qua, ngành tài chính đã quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế; đồng thời chú trọng cải cách hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông
 

Tuy nhiên, việc cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư công còn chậm; giải ngân vốn đầu tư chậm; nợ nước ngoài còn cao; tình trạng thất thoát, lãng phí vẫn còn xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị…

Năm 2019, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm; phấn đấu tăng thu khoảng 5% so với dự toán; đến cuối năm 2019, dư nợ công trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định khoảng 61,3%GDP.

Năm 2018, thu ngân sách Nhà nước vượt so với dự toán khá cao 
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Tài chính về khâu phối hợp với các bộ ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3% năm, thu ngân sách địa phương vượt 12,5%, những con số trên thể hiện sự nỗ lực vượt bậc và quyết tâm cao độ của toàn ngành. Về những tồn tại, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ việc cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm; giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp chưa kịp thời; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm so với yêu cầu…Năm 2019 với yêu cầu phải bứt phá cao hơn năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính cần điều hành đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để có sự chuyển biến tích cực; làm sao hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên, giảm bội chi, hướng đến cân bằng ngân sách trong 5-10 năm. Đồng thời cần có giải pháp xử lý các điểm nghẽn về thủ tục hành chính để bảo đảm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Hạnh