Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) nhìn từ trên cao
 

Dự kiến vốn đầu tư công phân bổ năm 2020 gồm: Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng dự kiến bố trí gần 300 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững dự kiến bố trí 9 tỷ đồng cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020. Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư dự kiến bố trí 36 tỷ đồng. Dự kiến cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 – 2020 bố trí 15 tỷ đồng. Vốn đầu tư công năm 2020 cũng sẽ bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm, chương trình mục tiêu y tế dân số, hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi và một số chương trình khác./.

 

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Lê Đại