Trong những năm qua, việc thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Đăk Nông có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn chậm so với yêu cầu đổi mới. Do vậy, mục đích của buổi tọa đàm nhằm giúp mỗi cán bộ công chức, viên chức trẻ làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đổi mới tư duy, hành động, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm xây dựng nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. 

 

Trên 200 cán bộ, công chức, viên chức dự tọa đàm

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ các vấn đề về giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai; xây dựng bộ thủ tục hành chính chuẩn cho cấp xã; cách xử lý, giải quyết đối với thủ tục liên thông quy định chưa rõ ràng; xử lý những trường hợp tiếp nhận và trả kết quả chưa tuân thủ cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đề xuất cần nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính; có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa; có hình thức khen thưởng và chế tài đảm bảo việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

 

Công chức xã Quảng Trực ý kiến tại buổi tọa đàm

 

Tin, ảnh: Vỹ Phượng