Năm học này, trường có hơn 200 học sinh lớp 12. Các em được phổ biến các nội dung quan trọng như: các mốc thời gian của kỳ thi; cách thức đăng ký xét tuyển; thời gian phát và nộp hồ sơ đăng ký dự thi; một số điểm mới so với các kỳ thi trước. Các em cũng được hướng dẫn cách viết hồ sơ cho đúng và đủ thông tin… Ban giám hiệu nhà trường cho biết, từ ngày 2/4, trường sẽ tiến hành phát hồ sơ cho học sinh và sang đầu tuần sau sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký cho đến hết ngày 20.4. 

Phổ biến thông tin về kỳ thi cho học sinh 

Minh Tuyết – Đức Hạnh