Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như: văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và trò chơi tìm hiểu kiến thức về Luật Giao thông đường bộ. Các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh cũng đã ký cam kết hưởng ứng Cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông gồm các nội dung như: 100% cơ sở đoàn đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toan giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ; có hoạt động cụ thể để triển khai cuộc vận động; tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông; có ít nhất 1 hoạt động Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đăng ký các công trình, phần việc thanh niên với giao thông…Cũng trong Ngày hội, Ban Tổ chức chương trình đã tặng mũ bảo hiểm cho 10 học sinh; tặng 4 phần quà cho 4 hộ gia đình có người bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đắk Song.

    Ban Tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh

 

Ngày hội không chỉ góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân mà còn xây dựng văn hóa tham gia giao thông cho tuổi trẻ. 

Diễu hành tuyên truyền ATGT tại trung tâm thị trấn Đức An

 

Tin, ảnh: Hoàng Duyên