Mở đầu ngày làm việc thứ 3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trình bày dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung do nhận nhiệm vụ mới bằng hình thức biểu quyết. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Huy do chuyển công tác bằng hình thức biểu quyết. Thống nhất cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đỗ Bích Huy bằng hình thức biểu quyết./.

Bảo Ngọc – Văn Thắng