Cụm máy móc tiên tiến trong Đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ 
 

Tổng kinh phí thực hiện gần 700triệu đồng, trong đó khuyến công quốc gia hỗ trợ 195 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn tự có của đơn vị với hơn 500 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí trên, Công ty đã đầu tư cụm máy sàng liệu gồm một gầu tải, một sàng rung, một băng tải có cùng công suất 18 tấn/giờ và xuất xứ Việt Nam, góp phần tạo ra sản phẩm gạch không nung có độ mịn và đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 Cụm máy móc sẽ tạo ra sản phẩm gạch không nung bền, nhẹ 
 
Sản phẩm gạch không nung của Công ty cổ phần công nghiệp Đắk Nông 
 

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Trí