Dự án Nhà máy điện mặt trời do Công ty Thủy điện miền Trung  đầu tư xây dựng trên diện tích 62ha tại tổ dân phố 1, thị trấn  EaTling. Dự án có công suất thiết kế 50MW với tổng kinh phí 1.367 tỷ đồng. Tới nay, các hạng mục lớn đã được hoàn thành như: Xây dựng đường chính và san lấp mặt bằng; kênh thoát nước; hạ tầng nhà quản lý, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước, tường rào; thi công lắp đặt trạm 110kV, đường dây đấu nối, lắp đạt 37 ha pin năng lượng mặt trời…

Khi Nhà máy chính thức đưa vào vận hành thì sẽ góp thêm vào hệ thống lưới điện Quốc gia lượng điện năng hàng năm.

 
Phương Nam