Kể từ ngày 12/5, phí rút tiền nội mạng tại ATM của Agribank sẽ tăng thêm 500 đồng, lên mức 1.500 đồng. Chuyển khoản liên ngân hàng qua E-Mobile Banking cũng bị tính phí tối thiểu 8.000 đồng mỗi giao dịch.

Trong khi đó, Eximbank thay đổi cách thu phí Internet Banking là 11.000 đồng/tháng, thay vì thu theo năm như trước đây.

Không chỉ tăng phí với khách hàng cá nhân, Ngân hàng VIB còn tăng phí với các doanh nghiệp mà tài khoản không phát sinh nhiều giao dịch tại ngân hàng này. Mức phí SMS tăng gấp 4 lần, từ 50.000 đồng/tháng lên 200.000 đồng/tháng.

Phía các ngân hàng giải thích việc tăng phí là để bù đắp các chi phí đầu tư, trong khi đại diện Hội thẻ Ngân hàng khẳng định mức thu phí này vẫn thấp hơn chi phí để duy trì, bảo dưỡng máy ATM.

 

VTV