Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận các nội dung của Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; thu chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách tỉnh năm 2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ngoài ra, phiên họp cũng thảo luận một số Nghị quyết khác sẽ trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp 

Theo trình bày tại Phiên họp, trên cơ sở số liệu thực hiện 10 tháng, UBND tỉnh dự báo trong năm 2019, có 5/16 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra là thu ngân sách nhà nước, số lao động được tạo việc  làm, giảm nghèo, giáo dục và văn hóa. 7/16 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra và 4/16 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Thảo luận Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, các đại biểu đã dành thời gian cho ý kiến đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo, thu ngân sách.

Lãnh đạo ngành công thương thảo luận tại phiên họp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn khẳng định, các Nghị quyết được thảo luận trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh xem xét thông qua rất quan trọng. Bởi năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2020 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết 5 năm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu trên cơ sở các ý kiến phân tích, thảo luận tại phiên họp, các ngành liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp các lĩnh vực thuộc đơn vị mình, khi được HĐND tỉnh thông qua phải đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị các đại biểu nâng cao tính trách nhiệm khi thảo luận nội dung các Nghị quyết
 

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng