Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII xác định mục tiêu của toàn nhiệm kỳ là “Phấn đấu đưa tỉnh Đắk Nông phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025”. Để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Do đó, Phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn tại hội nghị lần này các đại biểu cần thể hiện vai trò, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến tâm huyết để Tiểu ban nội dung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trước khi trình các Bộ, ngành TW góp ý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn các đại biểu cần thể hiện vai trò, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến tâm huyết để Tiểu ban nội dung hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị 
 

Tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII. Báo cáo đã đánh giá một cách trọng tâm, bao quát các chỉ tiêu Nghị quyết đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá chiến lược cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, Dự thảo cần chỉnh sửa lại các câu chữ theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu; các mục lục cần có sự thống nhất về cách viết để thể hiện tầm quan trọng của mỗi nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị 
 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng, đối với các khâu đột phá chiến lược thì nên chọn 2 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông để tập trung thực hiện, tránh dàn trải, hiệu quả không cao. Đối với phát triển du lịch, dịch vụ, báo cáo cần làm rõ hơn về giải pháp để thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển như công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, tạo điểm nhấn về du lịch của địa phương… Đối với phát triển nông nghiệp cần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến nhằm hướng đến phát triển bền vững, ổn định, tránh chạy theo phong trào. Tỉnh cũng cần chú trọng thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, nhưng thay vì chờ các doanh nghiệp lớn thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa vào sản xuất kinh doanh tại Đắk Nông.

T/h: Lê Đại