Theo ghi nhận, các điểm bán cá di động tại chân cầu Đắk Nông, cá chép Nhật loại lớn được bán với giá từ 120 – 150 ngàn đồng/3 con; cá nhỏ 100 ngàn đồng/10 con. Trong khi đó, tại các chợ, cá chép loại nhỏ được bán với giá 20-30 ngàn đồng/3 con.

Một điểm bán cá chép tại chân cầu Đắk Nông

Trong ngày này, nhà nào cũng mua cá chép để cúng ông Công ông Táo

 

 Người dân chen nhau mua vàng mã 

 

  

Vỹ Phượng – Tô Hiệu