Người dân có mặt tại UBND xã Trường Xuân để nhận tiền hỗ trợ 
 

Tại UBND xã Trường Xuân, trong sáng ngày 25/5, người dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã đã đến từ rất sớm để nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần. Đây là động lực để hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Trường Xuân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid -19.

Người dân phấn khởi khi được nhận tiền hỗ trợ 

 

Trong đợt chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 của Chính phủ, xã Trường Xuân có 725 hộ, với 3.078 khẩu được nhận hỗ trợ, tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Thời gian tổ chức chi trả được UBND xã Trường Xuân thực hiện trong 03 ngày từ ngày 25-27/5/2020. Việc chi trả đảm bảo đúng quy định, công khai minh bạch, đảm bảo chi đủ và đúng đối tượng. Ghi nhận ngày đầu thực hiện chi trả tiền hỗ trợ, người dân ai nấy đều phấn khởi, tin tưởng vào biện pháp chống dịch của Chính phủ và vui mừng vì  chính sách an sinh xã hội được Chính phủ triển khai kịp thời.

 

 T/h: Minh Trí - KMuôi