Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị các hạng mục như: xây dựng và lắp đặt biển chỉ dẫn, thông tin các điểm di sản của tuyến du lịch Công viên Địa chất Đắk Nông tại huyện Cư Jút như: Cầu 14 và Buôn Nui, xã Tâm Thắng…Tại buổi làm việc, PCT UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu các ngành chức năng huyện Cư Jút phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành của tỉnh và nhóm chuyên gia tư vấn để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, đáp ứng được các yêu cầu. Theo kế hoạch từ ngày 6-11/7, Đoàn chuyên gia UNESCO sẽ tiến hành thẩm định các địa điểm tại tỉnh Đắk Nông. Đến thời điểm hiện tại, công tác đầu tư cơ sở vật chất phát triển du lịch tại huyện Cư Jút đang được triển khai thực hiện theo đúng các hạng mục mà UBND tỉnh giao.

Tùng Nhi