Các đại biểu tham dự đại hội
 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIV đề ra cơ bản đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng giữ mức ổn định, với bình quân hàng năm đạt 8,79%. Tổng giá trị sản phẩm năm 2020 đạt 11.831 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,8 triệu đồng/ người/ năm. Đến cuối năm 2019 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã còn lại đạt từ 13 đến 15 tiêu chí; thị trấn Đắk Mil đạt chuẩn đô thị loại IV. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp y tế, giáo dục ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở.

Quang cảnh đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắk Mil đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đại hội tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân của những những tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và nội lực của địa phương để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, Đảng bộ huyện cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 
Đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại đại hội
 
Đại hội cũng xác định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện Đắk Mil trở thành thị xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Song song đó, các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao trình độ dân trí, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách sẽ được quan tâm, chú trọng... 
 
Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết tại đại hội
 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí

Ngày mai Đại hội Đại biểu lần thứ XV Đảng bộ huyện Đăk Mil, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; biểu quyết một số chỉ tiêu còn có ý kiến khác với dự thảo Báo cáo chính trị; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội./.

T/h: Hoàng Hoa - K'Muôi