Chương trình nhằm huy động sức mạnh của các cấp Hội phụ nữ cùng với Bộ đội biên phòng chung tay hướng về xã biên giới, nhân dân các dân tộc thiểu số để góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. 

Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông tặng 7 suất học bổng cho học sinh khó khăn
 

Các hoạt động chính trong Chương trình gồm: Hỗ trợ phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho phụ nữ các dân tộc thiểu số xã biên giới như: Mua bán, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em mù chữ, trẻ em bỏ học; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, ma túy, tội phạm....Tập trung chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, cách thức sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác cho hội viên phụ nữ; hướng dẫn phương pháp giám sát chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em. Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm hai chiều. Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ (tiền, con giống, trang thiết bị làm việc)..., trong đó quan tâm phối hợp vận động để tổ chức các hoạt động xã hội; các công trình, mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn; gia đình chính sách và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ chương trình 72 triệu đồng. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Đăk Nông tặng 7 suất học bổng, mỗi suất 6 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

 

                                                                     Văn Hoàn, Quang Thạo

                                                                        (BĐBP Đăk Nông)