Quang cảnh phiên họp

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp gồm: Công văn số 4176/UBND – KTTH ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Hùng Linh; Công văn số 4608/UBND – KTTH ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác ngoài danh sách được phê duyệt tại Quyết định 33 của UBND tỉnh. Công văn số 4716/UBND –KGVX ngày 1/10/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến về mức thu học phí năm học 2019-2020 theo Nghị quyết số 26/205/NQ – HĐND ngày 10/12/2015. Đối với mức thu học phí năm học 2019-2020, Thường trực HĐND tỉnh giao UBND tỉnh nghiên cứu, hằng năm nếu chỉ số giá tiêu dùng không có nhiều biến động, mức thu học phí dự kiến tăng thấp so với mức quy định tại Nghị quyết số 26, UBND tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện. Trường hợp khi chỉ số giá tiêu dùng trong năm tăng cao, cần thiết phải điều chỉnh mức thu học phí, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

Liên quan đến báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật trong Quy hoạch, quản lý quy hoạch và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2010 – 2019, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá lại hiệu quả kinh tế xã hội của việc khai thác tài nguyên khoáng sản, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác hậu kiểm sau cấp phép, cần thiết dừng việc cấp phép mới và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực này.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá lại hiệu quả kinh tế xã hội của việc khai thác tài nguyên khoáng sản

Phiên họp đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Chỉ đạo kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh phục vụ nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng