Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 8,79%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,29%. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị cơ sở đã được quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh cả về tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động. Toàn Đảng bộ có 60,2% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 92,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xóa được 4/7 thôn trắng đảng viên là người tại chỗ; kết nạp 750 đảng viên mới…

Bí thư Huyện ủy Đắk Mil Lữ Chí Cường báo cáo một số chỉ tiêu của Nghị quyết

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn những hạn chế như tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng chưa có đột phá; nông nghiệp phát triển chưa bền vững; thu hút đầu tư còn chậm. Nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách đối với người có công, giáo dục vùng sâu, vùng xa… còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Thành viên Đoàn công tác tham gia ý kiến 

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Đắk Mil tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả nhãn hiệu tập thể Xoài Đắk Mil, Sầu riêng Đắk Mil nhằm tăng chuỗi giá trị sản xuất. Cùng với việc tập trung xây dựng thị xã Đắk Mil thì việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tiếp tục được chú trọng. Đảng bộ huyện tập trung tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Huyện ủy Đắk Mil trong chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật là các kết quả về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đức và tài; thực hiện công tác bảo vệ nội bộ chính trị. Trong xây dựng báo cáo chính trị phải chọn được khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã  hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cẩu việc triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải được thực hiện nghiêm túc. Đối với các kiến nghị, ngành chức năng quan tâm hỗ trợ, phấn đấu xây dựng Đắk Mil trở thành thị xã trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu Đắk Mil chuẩn bị tốt các khâu để tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng