Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười làm việc với Ban Dân tộc tỉnh   
 

Tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh, sau khi nghe Ban Dân tộc báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kết luận về 9 kiến nghị của Ban Dân tộc như: đồng ý bố trí thêm 1 Phó ban Dân tộc.

Về “Đề án bố trí” sử dụng sinh viên là người DTTS vào công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh trước mắt phải rà soát cụ thể số sinh viên ra trường tốt nghiệp trường nào, học ngành, nghề gì để có hướng xử lý.

Đối với chương trình kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng chương trình hành động cụ thể, có đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp bà con thay đổi về nhận thức, tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo không trông chờ ỷ lại vào Đảng, nhà nước; chú trọng, quan tâm khai thác bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ cho phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo.

T/h: Lê Đại - Xuân Hạnh