Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ là bà Hồ Thị Tư ở thị trấn Đắk Mil
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình thân nhân liệt sỹ là bà Hồ Thị Tư ở thị trấn Đắk Mil và ông Vũ Văn Thống ở xã Đắk R’la. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn của các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thăm, tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sỹ là ông Vũ Văn Thống ở xã Đắk R'la

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng