Mô hình cây ăn trái rộng 4ha của anh Nguyễn Minh Tứ là một trong những mô hình tiêu biểu của xã Nam Dong với các loại cây như: quýt đường, cam sành, mãng cầu na, mít thái...Nhờ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật nên cây cho năng suất cao và ra trái quanh năm, trung bình mỗi năm anh Tứ thu nhập trên 1,5 tỷ đồng.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trò chuyện với anh Nguyễn Minh Tứ
 

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá cao những nỗ lực của gia đình anh Tứ trong phát triển kinh tế trang trại và mong gia đình sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để trồng thêm các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn. Đồng thời, chú trọng thực hiện sản xuất theo quy trình Viet Gap, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm để đảm bảo ổn định giá cả và đầu ra của sản phẩm.

Minh Tuyết – Đức Hạnh