Tại buổi tiếp xúc, cử tri trên địa bàn nêu các ý kiến kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ xây dựng các công trình giao thông chưa đảm bảo qui định pháp luật, ảnh hưởng quyền và lợi ích của người dân. Cử tri xã Cư K’Nia kiến nghị việc phát triển trang trại chăn nuôi theo qui mô lớn trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường; việc đầu tư dự án năng lượng mặt trời phát triển ồ ạt ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất, cuộc sống bà con.

Cư tri có ý kiến tại buổi tiếp xúc 
 

Ngoài ra, nhiều cử tri còn có ý kiến xung quanh việc huy động xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nghĩa trang trên địa bàn, nguồn điện phục vụ sản xuất ở vùng sâu, vùng xa chưa đảm bảo gây khó khăn cho bà con. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND huyện Cư Jút, chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến của cử tri 

Tại buổi tiếp xúc cử tri,  Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cũng đã thông báo đến cử tri một số chỉ tiêu, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian tới; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp nhận giải quyết và trả lời ý kiến cử tri phản ánh. Trong quá trình tiếp nhận giải quyết kiến nghị của cử tri sẽ được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ  đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho cho cử tri. 

T/h: Lệ Quyên- Thế Anh