Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy hoan nghênh sự có mặt của bà Nguyễn Quỳnh Hoa tại tỉnh Đắk Nông. Cùng với việc giới thiệu những lợi thế của Đắk Nông về điều kiện tự nhiên, khí hậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp khai khoáng và du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác phát triển giữa 2 nước Việt Nam và Australia, trong đó có Đắk Nông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy mong muốn cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia có nhiều hoạt động thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa 2 nước 
 

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa cho biết, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia là cơ quan hỗ trợ các doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Australia trong phát triển thương mại và đầu tư, nhất là ở các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ, thực phẩm, tài nguyên khoáng sản, phát triển hạ tầng tài chính thương mại và giáo dục đào tạo. Nguyên tắc trong phát triển của các doanh nghiệp Australia là chú trọng yếu tố môi trường, an sinh xã hội. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa cũng đã tìm hiểu một số nội dung về cơ chế ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài, về quy hoạch sử dụng đất, vấn đề môi trường khi phát triển ngành công nghiệp tại Đắk Nông.  

 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đã trao tặng một số sản phẩm đặc sản của Đắk Nông cho đại diện Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia./.

Bảo Ngọc – Văn Thắng