Đoàn công tác Vện Khoa học xã hội vùng Tay Nguyễn thông tin nội dung hợp tác
 

Tại buổi làm việc hai bên đã thỏa thuận một số nội dung hợp tác như: Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản về các đề tài nhiệm vụ khoa học cụ thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông theo cơ chế đối ứng phối hợp nghiên cứu gắn liền chuyển giao ứng dụng thực tiễn; Phối hợp nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cung cấp các mô hình phát triển phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách xây dựng kế hoạch đề án phát triển KTXH tỉnh theo hướng nhanh, bền vững; Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông và các địa phương vùng Tây Nguyên; Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội dưới những hình thức và cấp độ khác nhau theo quy định và nhu cầu các bên. Trên cơ sở đó 2 đơn vị sẽ tiến hành thỏa thuận ký kết hợp tác nghiên cứu, công bố triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học xã hội vào thực tiễn; tư vấn, phản biện chính sách phát triển liên kết đào tạo nguồn chất lượng cao phục vụ phát triển KT-XH Đắk Nông theo hướng nhanh, bền vững.

 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham vấn, hỗ trợ triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, phù hợp, hiệu quả nhất
 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận những ý kiến thảo luận 2 bên, đồng thời, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh là cơ quan đầu mối sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm nhất, cụ thể nhất, thiết thực nhất đối với tỉnh, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của các bên khi phối hợp để tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện văn bản trước khi ký kết. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên cũng quan tâm tham vấn, hỗ trợ, phối hợp các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phương thức triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, phù hợp, hiệu quả nhất.

 
TS. Nguyễn Duy Thụy cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh nhằm tìm ra tìm ra những giải pháp, kế hoạch phù hợp và mang tính thực tiễn cao nhất
 
Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh. Trên cơ sở những thảo luận Viện sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh tìm ra những giải pháp, kế hoạch phù hợp và mang tính thực tiễn cao nhất khi ký kết và triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

 

 T/h: Trịnh Nga- Tô Hiệu