Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Châu Thị Nghê, Thương binh Trần Văn Đoàn; Thương binh Trần Văn Toán và Thương binh Nguyễn Kiên Cường ở thị trấn Đức An (Đắk Song).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh hỏi thăm sức khỏe mẹ Việt Nam 
anh hùng Châu Thị Nghê
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh thăm, tặng quà gia đình 
thương binh Trần Văn Đoàn
 
Đại diện gia đình thương binh Trần Văn Toán cảm ơn sự quan tâm của lãnh dạo tỉnh
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Kiên Cường 

 

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn các gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, làm tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

                                               

                                                T/h: Trịnh Nga- Tô Hiệu