Thông qua các đợt khai quật tại 6 địa điểm, BCHQS tỉnh Đăk Nông đã quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 2 hài cốt có đầy đủ thông tin là liệt sĩ Hoàng Văn Lài, quê xã Khánh Khê, huyện Văn Quang, tỉnh Lạng Sơn và liệt sĩ Huỳnh Thanh Hải, quê xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cùng với đó, BCHQS tỉnh đang tiếp tục thu thập, xử lý các thông tin liệt sĩ được cung cấp để triển khai tìm kiếm quy tập ở 16 địa bàn thuộc các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk RLấp và thị xã Gia Nghĩa.

H'Loan