Các đại biểu tham dự cuộc họp
 

Tại cuộc họp, các ngành văn hóa, thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí và thành phố Gia Nghĩa đã báo cáo công tác chuẩn bị. Cụ thể, đến nay, ngành văn hóa đã đạt 70% khối lượng công việc, các pano tuyên truyền lớn đã hoàn thành tại các khu vực trung tâm, trên các tuyến đường; đang thực hiện trang trí xung quanh Trung tâm hội nghị tỉnh. Dự kiến trước ngày 5/10 sẽ hoàn thiện trang trí ở tất cả các vị trí; đồng thời triển khai công tác khánh tiết bên trong hội trường.

Giám đốc Đài PT - TH tỉnh Hồ Văn Miền báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao

 

Đối với Đài PT – TH tỉnh Đắk Nông, đến nay, đã cơ bản hoàn thành phóng sự về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI để trình chiếu tại Đại hội. Đối với 3 tập phim truyên truyền về Đại hội dự kiến sẽ bắt đầu phát sóng tuyên truyền trước thời điểm Đại hội 5 ngày. Đài cũng đã chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng thực hiện truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội; xây dựng hình ảnh minh họa phù hợp nội dung của báo cáo chính trị tóm tắt trình tại Đại hội.

Đối với Báo Đắk Nông, tập trung tuyên truyền trên các loại hình báo chí của đơn vị, hoàn thành ấn phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. Đối với thành phố Gia Nghĩa, sẽ tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan và lưu động, treo cờ đảng, cờ tổ quốc tại một số trục đường.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao
 

Kết luận cuộc họp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị của các ngành liên quan đối với nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành lưu ý, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, vì vậy, các đơn vị liên quan phát huy trách nhiệm, khẩn trương khắc phục những khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, góp phần vào sự thành công của Đại hội./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng