Hồ tiêu được nhân chồi trong phòng nuôi cấy mô của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

Sau khi tiến hành điều tra, thu thập được 15 vật liệu giống tiêu Vĩnh Linh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đồng thời kế thừa 18 vật liệu hồ tiêu hiện có của WASI với 11 tên giống khác nhau, nâng tổng số vật liệu thu thập lên 33 vật liệu. Bằng phương pháp lây bệnh nhân tạo trong nhà lưới, kết hợp với kỹ thuật sinh học phân tử, bước đầu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Tây Nguyênđã sàng lọc và chọn được 1 vật liệu giống hồ tiêu Vĩnh Linh có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm và không bị nhiễm vi rút, phục vụ công tác nhân giống hồ tiêu sạch bệnh bằng công nghệ nuôi cấy mô. Hiện nay, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Tây Nguyên đã sản xuất được 10.000 cây giống cung cấp cho nông dân trên địa bàn tỉnh trồng thử nghiệm.

 

T/h: Tuấn Bình – Văn Hiệp