Ảnh minh họa
 

Trường hợp thứ 294: Bệnh nhân T.H; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trường hợp thứ 295: Bệnh nhân T.G.H; năm sinh: 2018.

Trường hợp thứ 296: Bệnh nhân Đ.G.H; năm sinh: 2016.

3 trường hợp trên có địa chỉ thường trú ở huyện Đắk R’lấp.

Trường hợp thứ 297: Bệnh nhân L.M.T. Địa chỉ thường trú: huyện Đắk Mil.

Trường hợp thứ 298: Bệnh nhân N.T.H; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Địa chỉ thường trú: huyện Tuy Đức.

Trường hợp thứ 299: Bệnh nhân T.T.L; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Địa chỉ thường trú: huyện Đắk Mil.

Trường hợp thứ 300: Bệnh nhân Đ.T.D.T; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Địa chỉ thường trú: huyện Đắk Mil.

7 trường hợp trên có yếu tố dịch tễ: từ TP.Hồ Chí Minh về Đắk Nông ngày 19/08/2021 theo Kế hoạch số 545 của UBND tỉnh. Được cách ly y tế tập trung từ ngày về đến nay.

Trường hợp thứ 301: Bệnh nhân N.T.H.N; Nghề nghiệp: Học sinh. Địa chỉ thường trú: huyện Tuy Đức. Yếu tố dịch tễ: từ tỉnh Đắk Lắk về Đắk Nông. Được cách ly y tế tập trung  từ ngày 25/08 đến nay.

Trường hợp thứ 302: Bệnh nhân H.V.T; Nghề nghiệp: Nhân viên. Địa chỉ thường trú: huyện Krông Nô; là F1 của bệnh nhân thứ 279 được công bố trước đó.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19  để cách ly, điều trị theo quy định.

                                  

T/h: Ngô Lan