Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết cho người dân
 

Cụ thể, toàn tỉnh chỉ ghi nhận có 437 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 4.284 ca so với cùng kỳ năm 2019 và không có trường hợp nào biến chứng hoặc tử vong. Nguyên nhân giảm số ca mắc sốt xuất huyết so với cùng kỳ là do ngành y tế đã thực hiện tốt công tác truyền thông phòng chống bệnh, nhận thức của người dân tăng rõ rệt. Ngoài ra, các địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác đánh giá nguy cơ, xác định địa bàn trọng điểm, kịp thời thực hiện các biện pháp can thiệp như diệt lăng quăng hàng tuần tại điểm nguy cơ, phun hóa chất theo qui định, góp phần làm giảm số ca bệnh sốt xuất huyết.

 

T/h: Lê Cung