Quang cảnh hội nghị

 

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, nhằm cụ thể hóa NQ số 37 của Bộ Chính trị khóa XI, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08, ngày 7/6/2016 về “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng”. Nhờ đó, công tác triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

BTV Tỉnh ủy cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thông qua các nghị quyết, đề tài, đề án, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa-xã hội…

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện NQ số 37 của Bộ Chính trị. Đổi mới cơ chế quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, trước hết là khoa học xã hội và nhân văn. Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân đạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Đắk Nông”. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; giải nhất cá nhân thuộc về bà Nguyễn Thị Tuyến, Hội đồng nhân dân xã Đắk Wil, huyện Cư Jut.
Tặng giấy khen cho các  tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Đắk Nông”
 
Tin, ảnh: Ngô Lan - Xuân Cảnh