Toàn cảnh Hội nghị
 

6 tháng đầu năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phát huy có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, lực lượng vũ trang tham mưu chủ lực và các ban ngành, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tạo thế liên hoàn vững chắc được tăng cường, góp phần tạo thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, kiểm lâm…phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, công tác bảo vệ rừng; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định an ninh biên giới. Công tác diễn tập cấp huyện, xã đạt kết quả tích cực; công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đổi tượng được các cấp chú trọng, chất lượng từng bước được nâng lên. Lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy, đảm bảo tỷ lệ đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị lực lượng quân sự tỉnh phát huy các kết quả đạt được và có biện pháp khắc phục những hạn chế để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trọng tâm đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, hoạt động đối ngoại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải cũng nêu rõ, 6 tháng cuối năm, lực lượng quân sự tỉnh cần triển khai thực hiện tốt các bước công tác tuyển quân năm 2020; tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu trong nhiệm kỳ… Đặc biệt, cùng với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, các cấp cần phải theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, giải pháp, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.

 UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
                                                                           
 Đăng Khôi